Hồ sơ sàn giao dịch thương mại điện tử

Thành phần hồ sơ gồm những gì?

1. Hồ sơ phải có đơn đăng ký xin được cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo mẫu của Bộ Công Thương.

2. Chuẩn bị bản sao có công chứng của các giấy tờ sau: quyết đinh thành lập (đối với cơ quan tổ chức), đối với các doanh nghiệp thì phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư.

3.  Bộ Quy chế có nội dung đảm bảo tuân thủ theo đúng quy chế hoạt động và quản lý của sàn giao dịch thương mại điện tử theo Thông tư 46/2010/TT-BCT, các điều trong Nghị định số 57/2006/NĐ-CP, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, và theo Thông tư số 09/2008/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành và các quy định pháp luật liên quan khác.

4. Bản mẫu của hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác giữa hai bên. Một bên là cá nhân, cơ quan, tổ chức đứng ra cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, một bên là cá nhân, tổ chức tham gia vào hoạt động bán hàng hóa và dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Thời hạn giải quyết hồ sơ là bao lâu?

Tối thiểu: bước 1 : 03 ngày, bước 2: 05 ngày (tính theo ngày làm việc)

Cá nhân có được đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử không?

Có. Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nếu đáp ứng được các điều kiện pháp luật quy định thì điều được cấp giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử.

Bài khác

 

CHUYÊN TRANG NGHỀ LUẬT SƯ VIỆT NAM
"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
------------------------------------------- 
LUẬT SƯ QUẢN LÝ - HOTLINE: 0938188889