Hoàn thiện hướng dẫn thi hành Luật đất đai vào 2014

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai và dự kiến tháng 5/2014, Nghị định sẽ xây dựng xong để trình Chính phủ.

Luật Đất đai 2013 chính thức có hiệu lực vào 1/7/2014. Bộ Tài nguyên Môi trường đang xây dựng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn. Đầu tháng 1/2014, Bộ sẽ gửi các địa phương lấy ý kiến. Dự kiến tháng 5/2014, các Nghị định sẽ xây dựng xong để trình Chính phủ dự thảo, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho hay ngày 27/12.
Luật Đất đai 2013 quy định,  Nhà nước chỉ thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội   vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Luật Đất đai 2013 quy định, Nhà nước chỉ thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Ảnh minh họa: H.T.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển,  Luật Đất đai 2013 - được Quốc hội thông qua ngày 29/11 tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoa XIII - có 9 điểm mới so với Luật Đất đai 2003, trong đó làm rõ các trường hợp Nhà nước thu hồi đất, nguyên tắc định giá đất bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Theo Luật Đất đai 2013, Nhà nước chỉ thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Cụ thể, Nhà nước thu hồi đất đối với các dự án đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; dự án được Thủ tướng chấp thuận, quyết định đầu tư và một số trường hợp được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét thông qua chủ trương thu hồi đất.

Nhà nước chủ động thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất, lập Quỹ phát triển đất, tạo quỹ đất “sạch” để đấu giá quyền sử. UBND cấp tỉnh có thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất với trường hợp khu đất thu hồi có cả tổ chức và hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất. 

Thứ trưởng Hiển cho biết thêm, theo Luật 2013, giá đất bồi thường không áp dụng theo bảng giá đất mà áp dụng giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Giá đất cụ thể là giá được xác định qua đội ngũ có chuyên môn về giá đất, có hội đồng thẩm định xem xét, phê duyệt. Trường hợp chậm bồi thường, Nhà nước phải trả lãi suất cho người dân bị thu hồi.

Nếu người dân không nhận bồi thường, khoản tiền đó được gửi kho bạc, người nhận bồi thường không được lấy lãi. Nếu tiền bồi thường không đủ để mua suất tái định cư tối thiểu thì Nhà nước sẽ hỗ trợ giúp người dân phần chênh lệch. Đối với người dân mất đất nông nghiệp, đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ, UBND cấp tỉnh phải có phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho người dân. Với những người dân bị thu hồi đất, mục tiêu an sinh phải đặt lên cao nhất.

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên Môi trường cũng cho biết, trong năm 2014, bên cạnh công tác hoàn thiện khung pháp lý; nhiệm vụ quan trọng đặt ra là đẩy mạnh thực thi pháp luật, tăng cường thanh, kiểm tra trong toàn ngành.

Trên 40 triệu sổ đỏ đã được cấp

Tính đến cuối năm 2013, cả nước đã có trên 40 triệu sổ đỏ với tổng diện tích 22,3 triệu ha, đạt 92,2% diện tích cần cấp và đạt 94% tổng số trường hợp sử dụng đất cần cấp. Lượng sổ đỏ cấp năm 2013 tăng gấp ba lần so với kết quả năm 2012. 

Cũng trong năm 2013, Bộ trực tiếp tiến hành 80 đoàn thanh tra, kiểm tra với hơn 700 tổ chức, cá nhân, tập trung vào thanh tra diện rộng việc chấp hành pháp luật đất đai trong công tác cấp sổ đỏ trên cả nước; thanh tra, kiểm tra chuyên đề kết hợp nhiều lĩnh vực.

Hương Thu

CHUYÊN TRANG NGHỀ LUẬT SƯ VIỆT NAM
"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
------------------------------------------- 
LUẬT SƯ QUẢN LÝ - HOTLINE: 0938188889