Danh Sách Luật sư Bộ Tư Pháp đề nghị kỷ luật

BỘ TƯ PHÁP
THANH TRA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2008


DANH SÁCH 1
Các tổ chức hành nghề luật sư có hành vi vi phạm pháp luật về trụ sở, biển hiệu, đăng báo, chế độ báo cáo và thông báo
(Kèm theo Kết luận thanh tra số 06/KL-TRR ngày 26 tháng 9 năm 2008 của Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp
về lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật tại thành phố Hồ Chí Minh)

STT Tổ chức hành nghề luật sư Địa chỉ Đại diện theo pháp luật Các hành vi vi phạm
1 Văn phòng luật sư Đỗ Hào và Cộng sự Số 43, Huỳnh Khương Ninh, Đa Kao, Quận 1, TP.HCM LS Đỗ Hữu Hào - Biển hiệu không ghi tên đầy đủ theo tên đã đăng ký
2 Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Tư vấn T & T Phòng 606, toà nhà IndochinẩPk Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM LS Nguyễn Thanh Thế - Không đăng báo theo quy định khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động
3 Văn phòng luật sư 12A Trần Quang Khải 12A Trần Quang Khải, Tân Đinh, Quận 1, TP.HCM LS Bạch Chơn Hy - Chưa cung cấp được việc đăng báo khi thành lập (theo báo cáo là có đăng nhưng do lâu quá không tìm được)
4 Công ty luật hợp danh DC Số 115 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM LS Lê Công Định - Biển hiệu chỉ ghi tên giao dịch
5 Công ty luật hợp danh Nghiêm và Chính Số 6/19 Cách Mạng Tháng Tám, Bến Thành, Quận 1, TP.HCM LS Bùi Quang Nghiêm - Sử dụng trụ sở không đúng địa chỉ được ghi trong Giấy đăng ký hoạt động.
- Không có biển hiệu tại trụ sở đã đăng ký hoạt động
6 Văn phòng luật sư Dương và Cộng sự Số 8 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM LS Chu Khắc Hoài Dương -Không đăng báo khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động
7 Văn phòng luật sư Hùng và Cộng sự Số 5A tầng 5, toà nhà Fimexco, 231-233 Lê Thánh Tôn, Bến Thành, Quận 1, TP.HCM LS Nguyễn Mạnh Hùng - Để người khác (không phải là thành viên, không ký hợp đồng lao động và không có văn bản uỷ quyền) tiến hành ký kết các hợp đồng dịch vụ pháp lý nhân danh tổ chức hành nghề luật sư của mình
- Biển hiệu chỉ ghi tên giao dịch
- Không đăng báo khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động
- Không thông báo cho Đoàn luật sư về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động
8 Văn phòng luật sư Minh Hà Số 1A Trần Cao Vân, phương Đa Kao, Quận 1, TP.HCM LS Trương Thế Minh - Không đăng báo khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động
- Không thông báo cho Đoàn luật sư về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động theo quy định
9 Văn phòng luật sư Phùng Anh Tuấn và Đồng sự P. 206, Mondial Center, 203 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM LS Phùng Anh Tuấn - Biển hiệu chỉ ghi tên giao dịch;
- Không thực hiện việc thông báo cho Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động về việc mở chi nhánh ở ngoài địa phương sau khi chi nhánh được cấp giấy đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật;
- Không thông báo cho Đoàn luật sư nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động và Đoàn luật sư nơi có trụ sở của chi nhánh về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh;
- Không đăng báo khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động;
- Không thông báo cho Đoàn luật sư về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động theo quy định.
10 Văn phòng luật sư Sài Gòn Việt Tầng 4 (lầu 3) toà nhà Vạn ThịnhPhát, số 193-203 Trần Hưng Đạo, Cô Giang, Quận 1, TP.HCM LS Nguyễn Văn Tài - Không thông báo cho Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động và làm thủ tục yêu cầu Sở Tư pháp cấp lại giấy đăng ký hoạt động khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động.
11 Văn phòng luật sư Tuyên và các Đồng nghiệp Lầu 1, 76 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, TP.HCM LS Võ Hoàng Tuyên - Không đăng báo khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động
12 Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Quân Số 189A Cô Giang, phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM LS Hồ Đình Hoàng Minh - Không đăng báo theo quy định khi thành lập
13 Công Luật trách nhiệm hữu hạn Luật Việt P.908, toà nhà Sài Gòn Tower, 29 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM LS Trần Duy Cảnh - Không đăng báo khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động;
- Không thông báo cho Đoàn luật sư về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động theo quy định;
- Không thực hiện việc thông báo cho Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động về việc mở chi nhánh ở ngoài địa phương sau khi chi nhánh được cấp giấy đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật.
- Không thông báo cho Đoàn luật sư thành phố Hà Nội về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh tại Hà Nội.
14 Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Phương Bắc và Đồng sự Tầng 15 cao ốc Bitexco, 19-25 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM LS Phạm Minh Trí - Không đăng báo khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động;
- Không thông báo cho Đoàn luật sư về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động theo quy định;
15 Chi nhánh Công ty luật hợp danh Hùng Vương 89 Nguyễn Du, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM LS Trần Quang Mỹ - Là chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nhưng lại sử dụng biển hiệu là tên của tổ chức hành nghề.
16 Chi nhánh Văn phòng luật sư Tùng Thư Số 452 Minh Phụng, phường 9, Quận 11, TP.HCM - Tháo dỡ biển hiệu và thông báo tạm ngừng hoạt động vào đúng ngày Đoàn thanh tra đến làm việc.
17 Công ty luật hợp danh Việt Nam Số 17 Trần Khánh Dư, Tân Định, Quận 1, TP.HCM LS Phan Thông Anh - Chưa thông báo cho Đoàn luật sư TP HCM về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động. Theo báo cáo của Giám đốc Công ty, Đoàn Luật sư TP. HCM không công nhận báo cáo vì Giám đốc Công ty không ty không phải là thành viên của Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh.
18 Công ty TNHH Quốc tế Việt Nam (Vilaf Hồng Đức) Phòng 505-507 toà nhà Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM LS Nguyễn Trúc Hiền - Không thông báo cho Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động về việc mở chi nhánh ở ngoài địa phương sau khi chi nhánh được cấp giấy đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật;
- Không thông báo cho Đoàn luật sư địa phương nơi đăng ký hoạt động theo quy định khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động.
19 Công ty luật hợp danh Tư Vấn Dương Đông IC P.4A2, lầu 4, toà nhà Han Nam, 65 Nguyễn Du, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM LS Đặng Thế Đức - Biển hiệu chỉ ghi tên giao dịch
- Không thông báo cho Đoàn luật sư địa phương nơi đăng ký hoạt động theo quy định khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động.
20 Văn phòng luật sư Thiệu Ánh Dương Số 139A Pasteur, phường 6, Quận 3, TP.HCM LS Thiệu Ánh Dương - Không thông báo cho Đoàn luật sư địa phương nơi đăng ký hoạt động theo quy định khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động.
21 Văn phòng luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên 174/49 Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, Quận 3, TP.HCM LS Nguyễn Thị Hồng Liên - Không đăng báo theo quy định khi thành lập
- Không thông báo cho Đoàn luật sư địa phương nơi đăng ký hoạt động khi được cấp giấy đăng ký hoạt động.

22 Công ty luật hợp danh Minh luật sư P.218 Harbour View Tower, số 35 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM LS Phạm Văn Minh - Biển hiệu chỉ ghi tên giao dịch
23 Văn phòng luật sư Bảo Luật 16, Ngô Quyền, Phường 6, Quận 5, TP. HCM LS Võ Minh Bảo - Không thông báo cho Đoàn luật sư địa phương nơi đăng ký hoạt động theo quy định khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động.
24 Văn phòng luật sư Hoàng Long Số 116 Ngô Quyền, phường 8, Quận 5, TP.HCM LS Hoàng Anh Tuấn - Không đăng báo theo quy định khi thành lập;
25 Văn phòng luật sư Việt Nguyễn Số 135 Pasteur, phường 6, Quận 3, TP.HCM LS Nguyễn Tuấn Thành - Không đăng báo khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động.
(Luật Sư Toàn Quốc)
CHUYÊN TRANG NGHỀ LUẬT SƯ VIỆT NAM
"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
------------------------------------------- 
LUẬT SƯ QUẢN LÝ - HOTLINE: 0938188889