Luật sư Phan Văn Trường (1876 - 1933)

 Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 là thời kỳ chứng kiến nhiều sự biến đổi lớn lao trong lịch sử thế giới cũng như lịch sử của dân tộc Việt Nam. Trên phạm vi quốc tế, sự thức tỉnh của các dân tộc châu Á cùng với phong trào dân chủ tư sản ở Đông Âu bắt đầu từ Cách mạng 1905 ở Nga đã tạo thành một cao trào thức tỉnh của các dân tộc phương Đông. Hàng trăm triệu người hướng về một cuộc sống mới với ánh sáng tự do.Ở trong nước, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc nhằm thoát khỏi ách thống trị của thực dân Pháp phát triển rất mạnh mẽ, với sự xuất hiện của nhiều đảng phái, nhiều phong trào. Trong bối cảnh lịch sử đó, tại Việt Nam đã xuất hiện một tầng lớp trí thức cấp tiến, được đào tạo trong môi trường Tây học, trở thành những người có tên tuổi, có trình độ học vấn cao, nhiệt tâm, yêu nước.

Đứng trong hàng ngũ những trí thức lớn này, những trí thức có xuất thân từ nghề nghiệp luật sư khá đông đảo. Đây là thế hệ luật sư đầu tiên và được coi là thế hệ vàng của giới luật sư Việt Nam, bởi lẽ đây đều là những con người tài năng, có tâm huyết, hoạt động trên nhiều lĩnh vực như báo chí, giáo dục, pháp luật… và có nhiều đóng góp cho nước nhà. Họ đều từng giữ những chức vụ, vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước.

Luật sư Phan Văn Trường (1876 - 1933), người được biết đến với tư cách là luật sư cũng như Tiến sĩ Luật học đầu tiên của Việt Nam. Ông là một trong bốn người ký tên trong bản "Revendications du peuple annamite" ("Thỉnh nguyện thư của dân tộc An Nam", hay còn gọi là "Yêu sách của nhân dân Việt Nam") năm 1919 với bút hiệu Nguyễn Ái Quốc và được coi là "kiến trúc sư" của văn bản này. Ông cũng là người đầu tiên đăng Tuyên ngôn Đảng Cộng sản của Karl Marx và Friedrich Engels trên báo.

CHUYÊN TRANG NGHỀ LUẬT SƯ VIỆT NAM
"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
------------------------------------------- 
LUẬT SƯ QUẢN LÝ - HOTLINE: 0938188889