Luật sư Vũ Trọng Khánh (1912-1996)


Luật sư Vũ Trọng Khánh (1912-1996), người được biết đến là Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Thị trưởng thành phố Hải Phòng. Một trong bảy thành viên tham gia Ủy ban dự thảo Hiến pháp 1946 (7 thành viên này gồm: Hồ Chí Minh, Vĩnh Thụy - tức Bảo Đại, Đặng Thai Mai, Vũ Trọng Khánh, Lê Văn Hiến, Nguyễn Lương Bằng, Đặng Xuân Khu - tức Trường Chinh) cũng như Cố vấn cho Phái đoàn Việt Nam sang đàm phán tại Paris.

CHUYÊN TRANG NGHỀ LUẬT SƯ VIỆT NAM
"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
------------------------------------------- 
LUẬT SƯ QUẢN LÝ - HOTLINE: 0938188889