Thủ Tục đăng ký khai sinh

Thủ Tục đăng ký khai sinh

(Căn cứ Điều 49, 50 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch) 

I. Trường hợp đăng ký khai sinh: 

Trẻ em sinh ra tại Việt Nam có: 

  1. Cha và mẹ là người nước ngoài; 
  2. Cha hoặc mẹ là người nước ngoài còn ngươì kia là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; 
  3. Cha hoặc mẹ là người nước ngoài còn ngươì kia là công dân Việt Nam đang cư trú tại Việt Nam. 
  4. Cha hoặc mẹ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài (sử dụng hộ chiếu nước ngoài) còn người kia là công dân Việt Nam đang cư trú tại Việt nam.

II. Thủ tục đăng ký khai sinh: 

Người có yêu cầu đăng ký khai sinh phải nộp: 

  • Phiếu yêu cầu đăng ký khai sinh; 
  • Bản chính giấy chứng sinh; 
  • Bản photocopy giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ, nếu kết hôn ở nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt Nam; 
  • Bản photocopy hộ khẩu và chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người cha mẹ; 
  • Giấy thỏa thuận của cha, mẹ chọn quốc tịch Việt Nam cho con; nếu chọn quốc tịch nước ngoài thì giấy thỏa thuận phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước mà ngươì nước ngoài là công dân về việc chọn quốc tịch cho con là phù hợp với pháp luật của nước đó (phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt Nam).
CHUYÊN TRANG NGHỀ LUẬT SƯ VIỆT NAM
"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
------------------------------------------- 
LUẬT SƯ QUẢN LÝ - HOTLINE: 0938188889