Thời gian xin giấy phép mạng xã hội trực tuyến bao lâu?

Thời hạn giải quyết hồ sơ là bao lâu?

Trong vòng 05 ngày (tính theo ngày làm việc) tính từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định của Bộ Thông Tin và Truyền Thông.
Cá nhân có được cung cấp dịch vụ trang mạng xã hội trực tuyến không?
Không. Chỉ có tổ chức, doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh phù hợp mới được cung cấp dịch vụ trang mạng xã hội trực tuyến.
Điều kiện để được cấp giấy phép mạng xã hội trực tuyến là gì?
Phải là tổ chức hoặc doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
Đảm bảo trình độ kỹ thuật, nhân lực, chương trình quản lý phải tương thích với quy mô của tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện về việc cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến tuân thủ theo các quy định của  Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT và các quy định của Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2010 bởi Bộ Thông Tin và Truyền Thông.
Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh, hoạt động phải thích hợp.
Tên miền phải đáp ứng các điều kiện ở trên.
Người đứng đầu tổ chức hay doanh nghiệp phải cam kết đảm bảo quá trình cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến tuân thủ theo các quy định của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT và các quy định của Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2010 bởi Bộ Thông Tin và Truyền Thông.

CHUYÊN TRANG NGHỀ LUẬT SƯ VIỆT NAM
"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
------------------------------------------- 
LUẬT SƯ QUẢN LÝ - HOTLINE: 0938188889