Văn bản luật về sàn thương mại điện tử

Kết quả của thủ tục hành chính là gì?

Tất cả các website sau khi đăng ký thành công sẽ được Bộ Công Thương gắn biểu tượng đăng ký lên trang chủ và công bố thông tin về Sàn giao dịch thương mại điện tử trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương

Căn cứ pháp lý về thành lập là những văn bản nào?

Theo Thông tư 46/2010/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2010

Theo Nghị định số 57/2006/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành  ngày 09 tháng 06 năm 2006

Theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 (thay thế nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008)

Theo Thông tư số 09/2008/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 21 tháng 07 năm 2008

Bài khác

 

CHUYÊN TRANG NGHỀ LUẬT SƯ VIỆT NAM
"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
------------------------------------------- 
LUẬT SƯ QUẢN LÝ - HOTLINE: 0938188889