Miễn nghĩa vụ quân sự khi nào?Miễn nghĩa vụ quân sự 2019

Miễn nghĩa vụ quân sự khi nào?Miễn nghĩa vụ quân sự 2019

Miễn nghĩa vụ quân sự khi nào?

Khác với tạm hoãn, công dân được miễn nghĩa vụ quân sự là những công dân sẽ không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình; nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ. Lý do miễn nghĩa vụ quân sự được quy định trong Luật nghĩa vụ quân sự như sau:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một.

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ.

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân.

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Những công dân được miễn nghĩa vụ quân sự nếu có nhu cầu đăng ký nghĩa vụ quân sự tự nguyện thì vẫn thực hiện nghĩa vụ quân sự bình thường.

CHUYÊN TRANG NGHỀ LUẬT SƯ VIỆT NAM
"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
------------------------------------------- 
LUẬT SƯ QUẢN LÝ - HOTLINE: 0938188889