Nghề luật sư - Luật sư toàn quốc
Hội luật sư lớn nhất toàn quốc, trao đổi, thông tin kiến thức luật.
Dịch vụ luật sư chất lượng, uy tín.

Vụ án

Những vụ án mới nhất

15 tháng 12, 2018
15 tháng 12, 2018
15 tháng 12, 2018
14 tháng 12, 2018
14 tháng 12, 2018
14 tháng 12, 2018

Pháp luật đó đây

15 tháng 12, 2018
15 tháng 12, 2018
15 tháng 12, 2018

Dịch vụ luật

15 tháng 8, 2014

Dịch vụ khác

Mẫu đơn xin thành lập trung tâm ngoại ngữ

ĐƠN XIN THÀNH LẬP Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học – Bồi dưỡng văn hoá + Tên riêng (1)  Kính gửi : Sở Giáo dục và ...

Quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ

Thủ tục và quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ 1. Quy định chung:a) Tên Trung tâm:- Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học ...

Hồ sơ mẫu thành lập trung tâm ngoại ngữ

Hồ sơ thành lập Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học – Bồi dưỡng văn hoá:1. Đơn ( Mẫu 1 hoặc 2 hoặc 3 )2. Đề án tổ ...

Điều kiện quy định về trung tâm ngoại ngữ

Điều kiện thành lập:1. Nhân sự:a) Cán bộ quản lý:- Giám đốc Trung tâm: có đạo đức, phẩm chất chính trị tốt, có ...

Cơ sở pháp lý thành lập trung tâm ngoại ngữ

Cơ sở pháp lý:1. Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ...

Kiến thức luật

16 tháng 12, 2018
16 tháng 12, 2018
16 tháng 12, 2018

Tin Video