Họp Ủy ban Điều phối chung Dự án Hỗ trợ cải cách hệ thống pháp luật và tư pháp của JICA Nhật Bản (giai đoạn II)


(Đại diện LĐLSVN phát biểu tại hội nghị)

Thành phần tham dự gồm có: Ông Tsuno Motonori Trưởng Văn phòng Dự án JICA tại Việt Nam; Ông Nishioka Takeshi Cố vấn trưởng Văn phòng Dự án JICA Luật; Đại diện của Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và một số đại biểu khác.

Dự án JICA Nhật Bản đã hoạt động 20 năm ở Việt Nam, hiện nay có 150 Dự án tại Việt Nam

Ủy ban  Điều phối chung được gọi là Ủy ban  Điều phối chung của Dự án Hỗ trợ cải cách hệ thống pháp luật và tư pháp JICA (giai đoạn II), (sau đây gọi là Dự án JICA Luật). Mục đích của Ủy ban Điều phối chung là tăng cường hiệu quả của Dự án JICA Luật thông qua việc cùng chia sẻ thông tin giữa các cơ quan đối tác có liên quan đến Dự án JICA Luật

Ủy ban Điều phối chung phía Việt Nam gồm các ông, bà có liên quan đến Dự án JICA Luật thuộc Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Ủy ban Điều phối chung phía Nhật Bản gồm các ông, bà có liên quan đến Dự án JICA Luật thuộc trụ  sở chính JICA tại Nhật Bản, Văn phòng Dự án JICA tại Việt Nam, Văn phòng Dự án JICA Luật.


(Ông Nishioka Takeshi - Cố vấn trưởng Văn phòng Dự án JICA phát biểu tại hội nghị)

Tại cuộc họp, các đại biểu thay mặt cho 4 cơ quan đối tác của Dự án JICA Luật là Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã nêu những thành tích, kết quả đã đạt được trong 1 năm qua của (giai đoạn II), những đề xuất và định hướng cơ bản cho hoạt động của năm 2012 của 4 cơ quan này.

Đại diện của Liên đoàn Luật sư Việt Nam – Luật sư Nguyễn Bích Ngọc, Phó chủ nhiệm chuyên trách Ủy ban Hợp tác quốc tế, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã nêu sự hợp tác quốc tế và hỗ trợ của Dự án JICA Luật đối với Liên đoàn Luật sư Việt Nam là rất cần thiết và hiệu quả nhằm tăng cường vai trò độc lập, tự quản đối với hoạt động hành nghề luật sư cũng như bảo vệ quyền bào chữa và quyền hành nghề hợp pháp của luật sư Việt Nam.

Ngô Thị Kim Thư

CHUYÊN TRANG NGHỀ LUẬT SƯ VIỆT NAM
"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
------------------------------------------- 
LUẬT SƯ QUẢN LÝ - HOTLINE: 0938188889