Nghề luật sư - Luật sư toàn quốc
Hội luật sư lớn nhất toàn quốc, trao đổi, thông tin kiến thức luật.
Dịch vụ luật sư chất lượng, uy tín.

Vụ án

Những vụ án mới nhất

24 tháng 8, 2021
24 tháng 6, 2021
16 tháng 6, 2021
08 tháng 6, 2021
08 tháng 6, 2021
08 tháng 6, 2021

Thế giới tròn

04 tháng 10, 2021
04 tháng 10, 2021
24 tháng 8, 2021

Dịch vụ luật

16 tháng 1, 2019

Dịch vụ khác

Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ

 Bước 1. Tổ chức, cá nhân xin thành lập Trung tâm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại bộ phận ...

Mẫu đơn xin thành lập trung tâm ngoại ngữ

ĐƠN XIN THÀNH LẬP Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học – Bồi dưỡng văn hoá + Tên riêng (1)  Kính gửi : Sở Giáo dục và ...

Quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ

Thủ tục và quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ 1. Quy định chung:a) Tên Trung tâm:- Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học ...

Hồ sơ mẫu thành lập trung tâm ngoại ngữ

Hồ sơ thành lập Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học – Bồi dưỡng văn hoá:1. Đơn ( Mẫu 1 hoặc 2 hoặc 3 )2. Đề án tổ ...

Điều kiện quy định về trung tâm ngoại ngữ

Điều kiện thành lập:1. Nhân sự:a) Cán bộ quản lý:- Giám đốc Trung tâm: có đạo đức, phẩm chất chính trị tốt, có ...

Kiến thức luật

14 tháng 8, 2020
14 tháng 6, 2019
14 tháng 2, 2019

Tin Video