Mẫu đơn xin thành lập trung tâm ngoại ngữ

ĐƠN XIN THÀNH LẬP

 Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học – Bồi dưỡng văn hoá + Tên riêng (1)

 

 

Kính gửi : Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

Tôi tên:…………………………………………….. Sinh năm:……………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học; và

Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên (2) , tôi đứng tên thành lập Trung tâm (1) với nội dung như sau:

- Tên cơ sở đào tạo: Trung tâm (1)…………………. + tên riêng.

- Tên giao dịch:………………………………………………………………………

- Địa chỉ: …………………………………………………….………………………

- Điện thoại: …………………………………………………………………………

- Môn dạy (3): …………………………………………………….…………………

- Chương trình (4)……………………………………………………………………

- Giám đốc Trung tâm : Ông ( bà ) ………………………….………………………

Tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của các nội dung trong Hồ sơ thành lập Trung tâm ( Cơ sở ); Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của ngành Giáo dục – Đào tạo và pháp luật của Nhà nước.

Ý kiến của Ký tên

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận (Huyện)

 

 

Ghi chú:

- (1) Ghi tên loại hình Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học hay Bồi dưỡng văn hoá.

- (2) Nếu thành lập Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học chọn Quyết định số 31.

- (3) Ghi tên môn dạy.

- (4) Chương trình A-B-C ( Ngoại ngữ ); A-B- Kỹ thuật viên (Tin học) và chương trình phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( Bồi dưỡng văn hoá ).

CHUYÊN TRANG NGHỀ LUẬT SƯ VIỆT NAM
"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
------------------------------------------- 
LUẬT SƯ QUẢN LÝ - HOTLINE: 0938188889