Quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ

Thủ tục và quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ

 

1. Quy định chung:

a) Tên Trung tâm:

- Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học – Bồi dưỡng văn hoá + Tên riêng

- Không dùng tiếng nước ngoài, tên dễ ngộ nhận hoặc gần trùng với tên Trung tâm khác.

- Tên Trung tâm được ghi trên quyết định thành lập Trung tâm, Giấy phép dạy học, con dấu, biển tên Trung tâm và các sổ sách giấy tờ giao dịch của Trung tâm.

- Biển tên Trung tâm:

+ Góc phía trên bên trái: Ghi dòng chữ: “ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh”.

+ Ở giữa ghi tên Trung tâm theo quyết định thành lập.

+ Dưới cùng là địa chỉ, điện thoại

b) Thủ tục:

- Phòng Tiếp công dân:

+ Phát hành mẫu Hồ sơ hướng dẫn thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Tin học – Bồi dưỡng văn hoá;

+ Tiếp nhận hồ sơ và trả hồ sơ.

- Hồ sơ đóng thành tập. Nộp 3 tập ( trong đó 1 tập là bản chính có công chứng ) cho Phòng tiếp công dân Sở Giáo dục và Đào tạo số 20 Ngô Thời Nhiệm, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời hạn :

- Thời hạn cấp Quyết định thành lập Trung tâm: sau 30 ngày làm việc.

- Thời hạn hoạt động của Trung tâm theo Quyết định: 5 năm.

CHUYÊN TRANG NGHỀ LUẬT SƯ VIỆT NAM
"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
------------------------------------------- 
LUẬT SƯ QUẢN LÝ - HOTLINE: 0938188889