Luật sư Nguyễn Hữu Thọ (1910 - 1996)


Luật sư Nguyễn Hữu Thọ (1910 - 1996), là Chủ tịch đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Ông từng giữ các chức vụ cao như: Phó Chủ tịch nước Việt Nam thống nhất (1976 - 1980), Quyền Chủ tịch nước (tháng 4/1980 đến tháng 7/1981), Chủ tịch Quốc hội (1981-1987), Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc (tại Đại hội năm 1988), Phó Chủ tịch Hội đồng nhà nước khóa VII, VIII.

CHUYÊN TRANG NGHỀ LUẬT SƯ VIỆT NAM
"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
------------------------------------------- 
LUẬT SƯ QUẢN LÝ - HOTLINE: 0938188889