Nghề luật sư: Kỹ năng và giá trị cần có của luật sư tại Mỹ

Kỹ năng và giá trị cần có của luật sư tại Mỹ:

Báo cáo MacCrate về tình hình giáo dục và công tác đào tạo của Ban Giáo dục Pháp luật và Công nhận Luật sư của Hội Luật gia Hoa Kỳ vào năm 1992 đã đưa ra những kỹ năng và giá trị có ý nghĩa vô cùng quan trọng để có thể hành nghề luật sư một cách thành thạo. Báo cáo này được công nhận trong toàn nước Mỹ như văn bản quan trọng trong vấn đề phát triển đội ngũ luật sư.

Các kỹ năng:

– Giải quyết vấn đề;

– Phân tích và suy luận pháp lý;

– Nghiên cứu pháp luật;

– Điều tra thực tế; giao tiếp;

– Tư vấn;

– Thương lượng;

– Kiến thức về tranh tụng và các thủ tục giải quyết tranh chấp;

– Tổ chức và quản lý công việc pháp lý;

– Nhận biết và giải quyết các tình huống khó xử về đạo đức.

Các giá trị:

– Đại diện theo đúng thẩm quyền;

– Đấu tranh thúc đẩy công lý, công bằng và đạo đức;

– Tự phát triển về chuyên môn.

( NGHỀ LUẬT SƯ)

CHUYÊN TRANG NGHỀ LUẬT SƯ VIỆT NAM
"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
------------------------------------------- 
LUẬT SƯ QUẢN LÝ - HOTLINE: 0938188889