Luật sư Nguyễn Mạnh Tường (1909 - 1997)


Luật sư Nguyễn Mạnh Tường (1909 - 1997), người được biết đến là một “lưỡng khoa tiến sĩ” của Việt Nam, khi mới 23 tuổi (1932), ông đã đỗ liên tiếp hai bằng Tiến sĩ tại Pháp, được khen ngợi là một tài năng hiếm có. Ông cũng là một trong những Giáo sư đầu tiên của nền Đại học Việt Nam mới và là Chủ tịch Hội đồng Luật sư đầu tiên của Hà Nội.

CHUYÊN TRANG NGHỀ LUẬT SƯ VIỆT NAM
"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
------------------------------------------- 
LUẬT SƯ QUẢN LÝ - HOTLINE: 0938188889