Trình tự đăng ký tập sự tại Đoàn luật sư


- Người có đủ điều kiện tập sự hành nghề luật sư xuất trình giấy chứng nhận đào tạo  hoặc giấy chứng nhận giảm thời gian tập sự với một tổ chức để được tiếp nhận tập sự.

 - Xuất trình quyết định tiếp nhận tập sự của tổ chức hành nghề luật sư với Đoàn luật sư để đăng ký tập sự.

-  Khi đăng ký tập sự phải có các giấy tờ sau:

+ Bản sao Chứng nhận đào tạo hoặc chứng nhận được giảm thời gian tập sự;

+ Bản sao Bằng cử nhân luật;

+ Quyết định tiếp nhận người tập sự của tổ chức hành nghề luật sư;

+ Sơ yếu lý lịch tự thuật (có xác nhận của địa phương);

+ Biên lai đã nộp phí đăng ký tập sự.

- Đoàn luật sư cấp cho người tập sự một bản quy chế tập sự và Quyết định công nhận đã đăng ký tập sự tại Đoàn luật sư. Nội dung Quyết định ghi rõ thời gian tập sự từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào;

 “Luật Sư Việt Nam – Vươn Ra Thế Giới”

 

CHUYÊN TRANG NGHỀ LUẬT SƯ VIỆT NAM
"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
------------------------------------------- 
LUẬT SƯ QUẢN LÝ - HOTLINE: 0938188889