Luật sư, luật gia Vũ Đình Hòe (1912 - 2011)


Luật sư, luật gia Vũ Đình Hòe (1912 - 2011), ông là một trong những vị Giáo sư đầu tiên của nền Đại học Việt Nam mới, từng giữ hai chức vụ quan trọng trong Chính phủ đó là Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục (từ tháng 8/1945 đến tháng 3/1946) và Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong suốt 15 năm. Ông cũng là một trong số 29 thành viên Ban sửa đổi Hiến pháp do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Trưởng ban (Ban này đã dự thảo ra Hiến pháp năm 1960).

CHUYÊN TRANG NGHỀ LUẬT SƯ VIỆT NAM
"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
------------------------------------------- 
LUẬT SƯ QUẢN LÝ - HOTLINE: 0938188889