Thời gian đăng ký trang tin tổng hợp

Thời hạn giải quyết là bao lâu?

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Cá nhân có được cấp giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp (Giấy phép ICP) không?

Không. Chỉ có tổ chức, doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh phù hợp mới được cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

Kết quả thủ tục hành chính là gì?

Giấy phép trang thông tin điện tử  (giấy phép ICP)

 

CHUYÊN TRANG NGHỀ LUẬT SƯ VIỆT NAM
"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
------------------------------------------- 
LUẬT SƯ QUẢN LÝ - HOTLINE: 0938188889