Trang thông tin điện tử tổng hợp

Căn cứ thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp là những văn bản nào?

Theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 (thay thế nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008) của Chính Phủ về việc quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

Theo Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2010 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 08 năm 2008 về việc quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.

Bài khác

 

CHUYÊN TRANG NGHỀ LUẬT SƯ VIỆT NAM
"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
------------------------------------------- 
LUẬT SƯ QUẢN LÝ - HOTLINE: 0938188889