Luật sư Richard Scruggs - vua án dân sự kiếm 1,6 tỷ đô la một vụ

Luật sư Richard Scruggs - vua án dân sự kiếm 1,6 tỷ đô la một vụ

Luật sư Richard Scruggs - vua án dân sự kiếm 1,6 tỷ đô la một vụ

  “Vua án dân sự” – mặc dù biệt danh này đã không còn phù hợp với vị trí công việc hiện tại của Richard Scruggs nhưng đó vẫn là cái tên mà người ta thường nói khi nhắc đến ông. Ông đã đi tiên phong trong một vụ kiện thuốc lá lớn giữa thập niên 90 đem lại cho tiểu bang Mississippi một khoản đền bù là 246 tỷ USD và cho cá nhân ông 1,6 tỷ USD tiền thù lao.

(NGHỀ LUẬT SƯ)

CHUYÊN TRANG NGHỀ LUẬT SƯ VIỆT NAM
"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
------------------------------------------- 
LUẬT SƯ QUẢN LÝ - HOTLINE: 0938188889