Trình tự xin giấy phép sàn thương mại điện tử thế nào

Trình tự xin giấy phép như thế nào?

Doanh nghiệp thực hiện theo các bước sau:

1. Doanh nghiệp, tổ chức đăng nhập vào website của Bộ Công Thương để đăng ký đăng ký hồ sơ online.

2. Trong vòng 3 ngày (tính theo ngày làm việc) Bộ Công Thương sẽ tiến hành kiểm tra và duyệt hồ sơ online, sau đó sẽ có thông báo cụ thể cho đương đương với các trường hợp sau:

+ Thông báo xác nhận là  hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

+ Hồ sơ còn thiếu và yêu cầu được bổ sung thêm.

+ Từ chối việc xác nhận đăng ký trong trường hợp cá nhân, tổ chức không đáp ứng đủ các yêu cầu theo quy định.

3. Sau khi nhận được thông báo như mục 2 thương nhân, tổ chức phải gửi hồ sơ đăng ký bằng bản giấy cho Bộ Công Thương.

4. Sau khi nhận được bộ hồ sơ bằng bản giấy,  Bộ Công Thương làm thủ tục xác nhận đăng ký.

Nộp hồ sơ xin giấy phép ở đâu?

Hồ sơ được nộp tại Cục Thương Mại Điện Tử – trực thuộc Bộ Công Thương

Cách thức nộp hồ sơ như thế nào?

Phải nộp hồ sơ qua 2 hình thức: gửi trực tuyến và gửi theo đường bưu điện.

 

Bài khác

 

CHUYÊN TRANG NGHỀ LUẬT SƯ VIỆT NAM
"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
------------------------------------------- 
LUẬT SƯ QUẢN LÝ - HOTLINE: 0938188889