Website thương mại điện tử, Sàn giao dịch thương mại điện tử là gì?

Website thương mại điện tử, Sàn giao dịch thương mại điện tử là gì?

Website thương mại điện tử được hiểu là trang thông tin điện tử có mục đích là phục vụ hoạt động về thương mại và các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thương mại.

Sàn giao dịch thương mại điện tử là website thương mại điện tử mà thông qua nó các cá nhân, thương nhân, tổ chức không phải là chủ sở hữu quản lý website có thể tiến hành trao đổi, mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ trên đó.

CHUYÊN TRANG NGHỀ LUẬT SƯ VIỆT NAM
"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
------------------------------------------- 
LUẬT SƯ QUẢN LÝ - HOTLINE: 0938188889