Các bước xin giấy phép mạng xã hội trực tuyến

Doanh nghiệp thực hiện theo các bước sau:

1. Chuẩn bị bộ hồ sơ hoàn chỉnh.
2. Nộp bộ hồ sơ đã chuẩn bị để xin đăng ký cung cấp dịch  vụ mạng xã hội trực tuyến.
3.  Sau 05 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định, Bộ Thông Tin và Truyền Thông sẽ gửi lại cho đương đơn văn bản xác nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ hoặc yêu cầu phải bổ sung thêm các giấy tờ cần thiết khác để hoàn thành hồ sơ đăng ký xin cấp giấy phép mạng xã hội trực tuyến.

CHUYÊN TRANG NGHỀ LUẬT SƯ VIỆT NAM
"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
------------------------------------------- 
LUẬT SƯ QUẢN LÝ - HOTLINE: 0938188889