Văn bản pháp luật về mạng xã hội trực tuyến

Căn cứ pháp lý về đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến là những văn bản nào?
Theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý quá trình cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với các hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến
Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2008
Dựa theo Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2010 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 08 năm 2008 về việc quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.

CHUYÊN TRANG NGHỀ LUẬT SƯ VIỆT NAM
"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
------------------------------------------- 
LUẬT SƯ QUẢN LÝ - HOTLINE: 0938188889