Hồ sơ xin giấy phép mạng xã hội trực tuyến gồm những gì?

Thành phần hồ sơ xin giấy phép mạng xã hội gồm những gì?

1. Doanh nghiệp phải có đơn đề nghị đăng ký được cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến, các điều khoản tuân thủ theo quy định của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
2. Chuẩn bị bản sao được công chứng của các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập (đối với cơ quan, tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, và giấy chứng nhân đầu tư hay giấy phép đầu tư của ngành nghề kinh doanh hiện tại (áp dụng với đối tượng là doanh nghiệp).
3. Bộ Quy chế có nội dung đảm bảo các hoạt động diễn ra trên trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến của doanh nghiệp, tổ chức phải tuân thủ theo quy định của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2008, cùng với các quy định của Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2010 của Bộ Thông Tin và Truyền Thông.
4. Đề án cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến có nội dung phải đáp ứng các điều kiện sau:
+ Thể hiện rõ loại hình dịch vụ là các hình thức như trò truyện trực tuyến (chat), diễn đàn (forum) và các hình thức mạng xã hội khác giúp người dùng có thể tương tác, trao đổi và trò chuyện với nhau.
+ Quá trình quản lý thông tin phải tương xứng, phù hợp với quy mô của tổ chức và doanh nghiệp.
+ Trình độ kỹ thuật, nhân lực,chương trình quản lý phải tương thích với quy mô của tổ chức, doanh nghiệp để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến tuân thủ theo các quy định ghi tại mục 3 của Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT ban hành bởi Bộ Thông Tin và Truyền Thông vào ngày 18 tháng 12 năm 2008.
5. Tờ khai lý lịch của người đăng ký chịu trách nhiệm quản lý trang mạng xã hội có xác nhận của người đứng đầu tổ chức  (áp dụng đối với doanh nghiệp) hoặc cơ quan có thẩm quyền.
6. Nếu sử dụng tên miền Việt Nam (có đuôi .vn) thì giá trị thời hạn sử dụng tối thiểu của tên miền tính tại thời điểm xin cấp phép phải là 6 tháng. Nếu sử dụng tên miền quốc tế thì phải đảm bảo tên miền này được thông báo với Bộ Thông Tin và Truyền Thông theo quy định của Thông tư 09/2008/TT-BTTTT ban hành bởi Bộ Thông Tin và Truyền Thông vào ngày 24 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn về việc quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

CHUYÊN TRANG NGHỀ LUẬT SƯ VIỆT NAM
"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
------------------------------------------- 
LUẬT SƯ QUẢN LÝ - HOTLINE: 0938188889