Mạng xã hội trực tuyến là gì?

Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến là gì?

Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến là dịch vụ thông qua Internet giúp cho người dùng có thể tương tác, chia sẻ, lưu trữ và trao đổi thông tin với nhau. Dịch vụ  mạng xã hội trực tuyến bao gồm các hình thức blog, diễn đàn hay forum, trò chuyện trực tuyến hay còn gọi là chat và nhiều hình thức tương tác khác giữa người sử dụng với nhau.
 
Website nào phải xin giấy phép mạng xã hội trực tuyến?
Tất cả các website có cung cấp các dịch vụ mạng xã hội đều phải đăng ký xin giấy phép mạng xã hội trực tuyến.
Trình tự xin giấy phép mạng xã hội trực tuyến như thế nào?
 
LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 0938188889 - Luật sư Vũ Dũng - www.bacvietluat.vn  

CHUYÊN TRANG NGHỀ LUẬT SƯ VIỆT NAM
"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
------------------------------------------- 
LUẬT SƯ QUẢN LÝ - HOTLINE: 0938188889